[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Siopau Llyfrau | Bookshops

Siopau llyfrau – masnachol yn unig

Mae ein holl gyhoeddiadau ar gael drwy’r Ganolfan Ddosbarthu, Cyngor Llyfrau Cymru, Stad Ddiwydiannol Glanrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 2JB, ffôn: 01970 624455.

Rydym hefyd yn cadw cysylltiadau agos gyda siopau llyfrau:

 • i rannu blaen gwybodaeth am lyfrau sydd ar y gweill
 • i dderbyn syniadau am lyfrau
 • i drafod cynnal gŵyl Bedwen Lyfrau yn yr ardal
 • i gynnig bargeinion arbennig
 • i drefnu lansiadau llyfrau/taith awduron
 • i drafod troellwr arbennig o deitlau’r wasg

Cadwch lygad ar yr adrannau canlynol o'n gwefan er mwyn derbyn ein newyddion a'n cynigion diweddaraf:

Ffordd hwylus i siopau anfon archeb atom:

 • archebwch eich llyfrau drwy ddefnyddio 'Fy Masged Siopa'
 • dewisiwch yr opsiwn 'Talu dros y ffon'
 • anwybyddwch yr 'anfoneb' e-bost - byddwn yn gyrru anfoneb swyddogol gyda'r disgownt arferol atoch

Bookshops – trade only

All our titles are available through the Distributing Centre, Cyngor Llyfrau Cymru, Stad Ddiwydiannol Glanrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 2JB, phone 01970 624455.

We also like to keep in close contact with bookshops:

 • to share advance information about future titles
 • to receive ideas for new books
 • to give special offers
 • to organise a book launch/author tour
 • to discuss locating our book spinner in shops

Keep an eye on the following sections of our Website to be kept informed of our latest news and offers:

An easy way for shops to place orders:

 • order your books, using 'My Shopping Basket'
 • select the 'Pay by Phone' option
 • disregard the e-mail 'invoice' - we will post an official invoice with the usual discount