[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Bargeinion Arbennig i Ysgolion

Cysylltiad

Mae gan y wasg gysylltiad agos gydag ysgolion ers ei blynyddoedd cynnar. Cynlluniwyd nifer o’r cyfresi llyfrau plant yn sgîl anogaeth athrawon, lansiwyd nifer o’r llyfrau mewn ysgolion a bydd Myrddin yn defnyddio’r cyfrolau fel sail i weithdai creadigol mewn dosbarthiadau ledled Cymru.

Trowch at ein gwahanol adrannau:

  • i ddewis llyfrau darllen i bob oedran
  • i ddewis gwerslyfrau athrawon
  • i ddewis cyfeirlyfrau (e.e. adar, blodau, natur, hanes lleol, hanes Cymru)

Mae’r rhain i gyd ar gael yn eich siop lyfrau leol.

Bargeinion arbennig

Yn Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, bydd bargeinion ar gael ar stondin y wasg ar y Maes. Mae’r rhain yn cael eu cynnig i ysgolion yn ogystal – gall cynrychiolydd yr ysgol gasglu bocsaid o fargeinion ynghyd â gofyn i’r wasg anfonebu’r ysgol yn ddiweddarach. Byddai o gymorth pe bai cynrychiolydd yr ysgol yn dod â “Rhif Archeb” i’r stondin, ar gyfer y gwaith papur.

Os am dderbyn gwybodaeth uniongyrchol am ein llyfrau bargen a'r cynigion arbennig sydd gennym ar gael i ysgolion, .